Den Haag laat kans schieten om fossiele reclame bij wet (APV) te verbieden

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad, met D66 als beslissende stem, verwierp vandaag het voorstel van de Partij voor de Dieren om fossiele reclame in de lokale wet te verbieden. “Dat is onbegrijpelijk”, aldus Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij, ook voor de 150 ondertekenaars van onze brief aan de gemeente die vroegen om een verbod op fossiele reclame in Den Haag. Dit is het zoveelste voorbeeld van een overheid die niet durft door te pakken op klimaat. De emissies stijgen nog steeds.” 

UPDATE 16-9-22: In het nieuwe coalitieakkoord van Den Haag (2022-2026) staat de volgende tekst: “We stellen nieuw reclamebeleid op waarbij we vooruitlopen op het landelijk verbod op gokreclame en werken uit hoe een verbod op fossiele reclame er uit kan zien.”30-6-22 In de gemeenteraad van 30 juni heeft het initiatiefvoorstel van Partij voor de Dieren om fossiele reclame via de lokale wet (algemene plaatselijke verordening- APV) te verbieden in de openbare ruimte het niet gehaald. HvDH, D66, VVD, CDA, PVV en FvD stemden tegen. Het zou het eerste verbod ter wereld zijn geweest voor deze reclames. Barker (Partij voor de Dieren): “Als het erop aankomt steunen partijen als D66 liever de fossiele industrie dan dat ze de klimaatcrisis aanpakken.”


Zelfregulering werkt niet

De Haagse raad nam eerder een motie aan om reclame uit bushokjes te verbieden. Het college voerde daarop gesprekken met reclame-exploitanten om hen te vragen om vrijwillig te stoppen met fossiele reclame. Ze weigerden. Daarom diende Barker een nieuw voorstel in om een verbod op fossiele reclame in de APV te regelen.

Een verbod via de APV heeft voordelen voor gemeenten en inwoners (ten opzichte van contracten aanpassen):

  • het verbod kan direct ingaan (itt wachten tot de vaak zeer lang lopende contracten aflopen)
  • het verbod geldt in heel de stad voor alle reclame-uitingen (itt reclame-exploitanten die een voor een omgaan als hun contract afloopt)
  • er zijn geen structurele kosten aan verbonden voor de gemeente (itt boetes als contracten worden opgebroken)
  • voor inwoners is het verbod ook echt zichtbaar in de straat. Dit doet recht aan de urgentie van de klimaatcrisis (itt wachten tot het laatste contract afloopt – vaak na 2028)
  • voor reclame-exploitanten creeert het een gelijk speelveld (itt de partij met het langste contract mag nog wel vervuilende reclame maken)

Dweilen met kraan open

Sleegers (Reclame Fossielvrij) noemt het een veeg teken dat een partij die zich groen noemt deze kans laten liggen. “Zoals het er nu uitziet hangt er nog tot 2028 fossiele reclame in de stad. Dan loopt het contract met JC Decaux af. Ik snap dat niet. Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat betekent afbouwen van fossiele brandstoffen. Dan is het toch niet meer dan logisch dat je wilt voorkomen dat fossiel in reclames juist gepromóót wordt? Zo blijft klimaatbeleid dweilen met de kraan open.” 

Zeespiegel

De beslissing komt op een pijnlijk moment. Juist deze week werd bekend dat de zeespiegel in Nederland harder stijgt dan verwacht. “Een reclameverbod in Den Haag had wereldwijd een sneeuwbaleffect kunnen hebben”, aldus indiener Robert Barker (PvdD Den Haag). “Het had daarmee een direct effect gehad op verminderen van broeikasgasemissies. Hiermee laat de gemeente een serieuze kans liggen om haar inwoners te beschermen tegen de zeespiegelstijging.”

Verantwoordelijkheid gemeente

Volgens Sleegers probeert de gemeenteraad de verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte en klimaatontwrichting bij de reclame-exploitanten te leggen. “Maar de gemeente heeft een zorgplicht om haar inwoners te beschermen tegen klimaatontwrichting én hen hiervoor te waarschuwen. Een verbod op fossiele reclame doet beide.”


Oproep aan andere gemeenten: verbied fossiele reclame via de APV

Partij voor de Dieren en Reclame Fossielvrij laten het er niet bij zitten. “We roepen andere gemeenten op om fossiele reclame te verbieden via de algemene plaatselijke verordening. Eén gemeente moet de eerste zijn. Als Den Haag niet durft, dan nodigen we een andere gemeente uit om contact met ons te zoeken.” In Amsterdam weigerde JC Decaux om mee te werken aan de motie om fossiele reclame via zelfregulering uit de stad te weren. Verboden zijn dus nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.