Verbied Fossiele Reclame

Kennisbank

Wetenschappers, onderzoeksjournalisten en NGO’s doen al decennia lang onderzoek naar de methoden van fossiele bedrijven om publiek en politiek te beïnvloeden.

"Als jij een merk in combinatie met een positief beeld of positieve uitspraak ziet, zal dat jouw mening in veel gevallen beïnvloeden. Het kost heel veel energie om het ergens niet mee eens te zijn."
Verbieden van reclame voor fossiele brandstofproducten wordt genoemd als kandidaat voor een social tipping point.
Reclameverbod als ‘social tippingpoint’​

Een verbod op reclame voor fossiele producten wordt genoemd als een van de ’social tippingpoint interventions’ die helpen om alsnog ‘Parijs’ te halen.

Er wordt steeds meer erkend dat business-as-usual technologische vooruitgang en CO2-prijsvorming alleen niet waarschijnlijk zullen leiden tot snelle en diepe reducties van broeikasgasemissies.

In de studie werden experts gevraagd om social tipping points te noemen die in korte tijd een sociale omslag teweeg kunnen brengen met substantiële broeikasgasreductie. 

Otto, 2020: social tipping dynamics for stabilizing earth’s climate by 2050

Marketingbudget & klimaatonderhandelingen​

Fossiele bedrijven zetten marketingcampagnes in om politieke besluitvorming te beïnvloeden en negatieve pers onschadelijk te maken, blijkt uit onderzoek.

Zo waren de reclames van Exxon (algen) en Shell (great travel hack) echt overal te zien in de aanloop naar de klimaatonderhandelingen in Madrid (december 2019).

“Geavanceerde propagandacampagnes die zijn ontworpen om de perceptie van het publiek en de politieke elite over grote oliemaatschappijen te manipuleren, vormen een belangrijke barrière voor zinvolle klimaatactie. Voorstanders van klimaatactie moeten deze factor erkennen en aanpakken om succes te behalen.”

Brulle, 2019:
Corporate promotion and climate change: an analysis of key variables affecting advertising spending by major oil corporations, 1986–2015

Uitgaven branding fossiele multinationals
Uitgaven branding fossiele multinationals
Werkelijke doel van de lobby via belangenorganisaties is tegenovergesteld aan de branding
Werkelijke doel van de lobby via belangenorganisaties is tegenovergesteld aan de branding
Branding ondersteunt lobby tegen klimaatbeleid

Branding van fossiele multinationals dient ter ondersteuning van lobby-activiteiten om bindende beperkingen aan hun industrie te voorkomen. 

Voorbeelden van branding zijn Shells campagnes Make the Future en Generation Discover. En Exxons algen-campagne. 

Branding-activiteiten zijn geraffineerde inspanningen om het publieke en politieke narratief over klimaatverandering en de energietransitie te bepalen. Het doel is om beleid te ontmoedigen waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen zou kelderen.

Het brandingbudget is slechts een deel van het totale advertentiebudget. Zo geeft Shell jaarlijks 200 miljoen dollar uit aan advertenties. 55 miljoen daarvan gaat naar branding.

Influencemap, 2019: Big Oil’s Real Agenda on Climate Change

Shell, jongeren, talent
Shell doet net alsof het betrokken is bij de toekomst van jongeren, young professionals en studenten. Daarmee beïnvloedt Shell de beleidsmakers, journalisten en politici van de toekomst
Fossiele reclame is ‘marketplace advocacy’​

Reclame door fossiele multinationals is geen gewone reclame. Deze  reclame (‘marketplace advocacy’) dient om de afzetmarkt voor olie en gas te beschermen door:

  1. maatschappelijk draagvlak te behouden
  2. beleid promoten dat gunstig is voor de fossiele industrie, bijvoorbeeld: een terughoudende overheid.

Marketplace advocacy doet vaak een beroep op nationale waarden (bijvoorbeeld onderwijs) en “verschuift de publieke dialoog van klimaatverandering en potentieel milieubeleid naar hoe dit beleid de industrie zou schaden en de gemiddelde Amerikaanse burger nadelig zou beïnvloeden.”

Miller, 2019: Marketplace Advocacy by the US Fossil Fuel Industries: Issues of Representation and Environmental Discourse 

Interessante artikelen over fossiele reclame

Help de transitie, Verbied fossiele reclame

Teken het Burgerinitiatief Fossiele Reclame