Tilburg gaat reclames voor fossiel, vlees en vis uitfaseren

De gemeente Tilburg gaat fossiele reclame en vlees- en visreclame stapsgewijs verbieden. Een initiatiefvoorstel van GroenLinks kreeg steun van een meerderheid van de gemeenteraad. Een nieuw gemeentelijk reclamebeleid en gesprekken met de reclame-exploitanten zijn de eerste stappen. Daarnaast moet het college alvast voorbereidingen gaan treffen voor het verbieden per lokale wet (APV).

Ook Amstelveen wil af van fossiele reclames

De gemeenteraad van Amstelveen heeft een motie aangenomen om fossiele reclame in de buitenruimte uit te faseren. Het college moet van de raad in gesprek gaan met Global, de huidige exploitant van de reclames in abri’s en mupi’s (bushokjes en losstaande reclameborden). Ook moet het college onderzoeken of de gemeente in volgende aanbestedingen fossiele reclame contractueel expliciet kan weren.