Verklaring Fossielvrije Sponsoring Cultuur

Waarom een Verklaring Fossielvrije Sponsoring?

Terwijl de kunstsector steeds meer bijdraagt aan de bewustwording van de ernst van de klimaatcrisis, proberen bepaalde bedrijven juist via cultuursponsoring de legitimiteit van hun klimaatschadelijke verdienmodel in stand te houden. Een aanzienlijk aantal culturele instellingen werkt nog samen met sponsors & partners die niet in lijn opereren met de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Om instellingen en fondsenwervers een handvat te bieden, heeft Reclame Fossielvrij ism Fossielvrij NL een Verklaring Fossielvrije Sponsoring voor culturele instellingen opgesteld. Die verklaring helpt om uit te leggen waarom samenwerking met bepaalde partners niet wenselijk is, geeft aan welke stappen culturele instellingen bij huidige en nieuwe sponsorcontracten kunnen zetten en bevat een voorbeeldclausule voor een sponsorovereenkomst.

Met de Verklaring Fossielvrije Sponsoring kan de cultuursector zich losmaken van de fossiele industrie.

Meer weten of actie ondernemen?

  • Lees de Verklaring Fossielvrije Sponsoring (PDF, 380 kB).
  • Onderteken de Verklaring Fossielvrij Sponsoring (Google Forms).

Photo: Cello Octet Amsterdam already works with the Fossil-Free Sponsoring Culture Declaration, photographer: Foppe Schut